تعداد مایه کوبی باکتریایی آنتروتوکسمی برای گاو و گاومیش در کشور

تعداد مایه کوبی باکتریایی آنتروتوکسمی برای گاو و گاومیش در کشور

تعداد مایه کوبی باکتریایی آنتروتوکسمی برای گاو و گاومیش در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نوبت‌سر
بروزرسانی: 1399/11/01
توضیحات

آمار فوق تعداد مایه کوبی باکتریایی آنتروتوکسمی برای گاو و گاومیش در کشور را در بازه سال‌های 1382 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.