تعداد تلفات گله مبتلا به بیماری برونشیت در نیمچه های گوشتی در کشور

تعداد تلفات گله مبتلا به بیماری برونشیت در نیمچه های گوشتی در کشور

تعداد تلفات گله مبتلا به بیماری برونشیت در نیمچه های گوشتی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: قطعه
بروزرسانی: 1399/11/04
توضیحات

آمار فوق تعداد تلفات گله مبتلا به بیماری برونشیت در نیمچه‌های گوشتی در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.