برآورد سطح کل محصولات در کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/21
توضیحات

آمار فوق برآورد سطح کل محصولات در کشور را در بازه سال‌های 1385_1384 تا 1398_1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) در آمار فوق اطلاعات مربوط به سال‌های 1386 تا 1391 موجود نمی‌باشد.