تعداد آزمایش HI به منظور بررسی و مبارزه با بیماری طیور در کشور

تعداد آزمایش HI به منظور بررسی و مبارزه با بیماری طیور در کشور

تعداد آزمایش HI به منظور بررسی و مبارزه با بیماری طیور در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: قطعه
بروزرسانی: 1399/11/04
توضیحات

آمار فوق تعداد آزمایش HI به منظور بررسی و مبارزه با بیماری طیور در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.