سطح ردیابی بلایت باکتریایی پنبه در کشور

سطح ردیابی بلایت باکتریایی پنبه در کشور

سطح ردیابی بلایت باکتریایی پنبه در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/26
توضیحات

آمار فوق سطح ردیابی بلایت باکتریایی پنبه در کشور را در بازه سال‌های 1388 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.