واگذاری سایر اراضی در کشور

واگذاری سایر اراضی در کشور

واگذاری سایر اراضی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/05/12
توضیحات

آمار فوق واگذاری سایر اراضی در کشور را در بازه سال‌های 1385 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.