تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان در کشور

تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان در کشور

تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1399/11/05
توضیحات

آمار فوق تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان در کشور را در بازه سال‌های 1389 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.