سطح کنترل و مبارزه پروانه سفید آمریکایی در کشور

سطح کنترل و مبارزه پروانه سفید آمریکایی در کشور

سطح کنترل و مبارزه پروانه سفید آمریکایی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/26
توضیحات

آمار فوق سطح کنترل و مبارزه پروانه سفید آمریکایی در کشور را در بازه سال‌های 1382 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.