تعداد مجوز های مایه کوبی در کشور

تعداد مجوز های مایه کوبی در کشور

تعداد مجوز های مایه کوبی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/11/06
توضیحات

آمار فوق تعداد مجوز‌های مایه‌کوبی در کشور را در بازه سال‌های 1382 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.