تعداد مراکز فعال درمانی تمام وقت برای دام ها در کشور

تعداد مراکز فعال درمانی تمام وقت برای دام ها در کشور

تعداد مراکز فعال درمانی تمام وقت برای دام ها در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/11/06
توضیحات

آمار فوق تعداد مراکز فعال درمانی تمام‌وقت برای دام‌ها در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.