تامین سوخت فسیلی جهت استفاده خانوار های عشایری در کشور

تامین سوخت فسیلی جهت استفاده خانوار های عشایری در کشور

تامین سوخت فسیلی جهت استفاده خانوار های عشایری در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: خانوار
بروزرسانی: 1399/11/08
توضیحات

آمار فوق تامین سوخت فسیلی جهت استفاده خانوار‌های عشایری در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1391 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.