تعداد خانوار عشایری اسکان یافته و بهره مند از سوخت فسیلی در مناطق عشایری در کشور

تعداد خانوار عشایری اسکان یافته و بهره مند از سوخت فسیلی در مناطق عشایری در کشور

تعداد خانوار عشایری اسکان یافته و بهره مند از سوخت فسیلی در مناطق عشایری در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: خانوار
بروزرسانی: 1399/11/08
توضیحات

آمار فوق تعداد خانوار عشایری اسکان یافته و بهره‌مند از سوخت فسیلی در مناطق عشایری در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1391 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.