میزان جذب مواد خام بخش واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی صنایع باغی در کشور

میزان جذب مواد خام بخش واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی صنایع باغی در کشور

میزان جذب مواد خام بخش واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی صنایع باغی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار تن
بروزرسانی: 1400/05/11
توضیحات

آمار فوق میزان جذب مواد خام بخش واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی صنایع باغی در کشور را در بازه سال های 1392 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.