جمع کل مصرف نفت سفید

جمع کل مصرف نفت سفید

جمع کل مصرف نفت سفید

قیمت از ۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق حجم کل مصرف نفت سفید در بخش های مختلف را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.