شاخص کل بهای عمده فروشی کالاها

شاخص کل بهای عمده فروشی کالاها

شاخص کل بهای عمده فروشی کالاها

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای عمده فروشی کالاها در بازه سال های 1350 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) شاخص کل بهای عمده فروشی کالاها در ایران در واقع بعنوان یک نماگر اقتصادی که تغییرات سطح عمومی قیمت ها در بخش عمده فروشی کالاها را اندازه گیری می کند.