میزان درآمد دولت از محل مالیات بر کالا و خدمات

میزان درآمد دولت از محل مالیات بر کالا و خدمات

درآمد دولت از محل مالیات بر کالا و خدمات

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق میزان درآمد دولت از محل مالیات بر کالا و خدمات در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.