حجم مصرف نفت کوره سایر نیروگاه ها

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق حجم مصرف نفت کوره سایر نیروگاه ها را در بازه سال های 1392 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل نیروگاه های بخش خصوصی می باشد.