میزان سپرده قرض الحسنه پس انداز غیردیداری

میزان سپرده قرض الحسنه پس انداز غیردیداری

سپرده قرض الحسنه پس انداز غیردیداری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان سپرده قرض الحسنه پس انداز غیردیداری در بازه سال های 1363 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل انواع سپرده هاي قرض الحسنه پس‌انداز نزد بانک ها و موسسات اعتباری می باشد.
2) قابل ذکر است در زمان پس از انقلاب اسلامي سپرده پس انداز قرض الحسنه در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا از طرف بانک ها ارائه شد كه بدون سود بوده ولي بانک ها براي تشويق اين نوع سپرده گذاری جوايزی به قيد قرعه به صاحبان سپرده ها پرداخت می نمايند.