میزان سپرده های غیردیداری نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

میزان سپرده های غیردیداری نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

سپرده های غیردیداری نزد بانک ها و موسسات

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان سپرده های غیردیداری نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده سپرده هاي کوتاه مدت، بلندمدت، قرض الحسنه پس‌انداز و ساير سپرده‌ ها نزد بانک ها و موسسات اعتباري غير بانكي مي‌باشد.
2) قابل ذكر است در زمان قبل از انقلاب اسلامی سپرده های مدت دار شامل سپرده های كوتاه مدت و يک ساله بود و پس از انقلاب اسلامی و اجرايی شدن قانون عمليات بانكی بدون ربا (مصوب 10/6/1362 )، از سال 1369 به جز سپرده های يک ساله، سپرده های دو ساله، سه ساله و پنج ساله و در سال 1379 سپرده های چهار ساله در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا ارائه شدند.
3) همچنین در زمان پس از انقلاب اسلامي سپرده پس انداز قرض الحسنه در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا از طرف بانک ها ارائه شد كه بدون سود بوده ولي بانک ها براي تشويق اين نوع سپرده گذاری جوايزی به قيد قرعه به صاحبان سپرده ها پرداخت می نمايند.