حجم مصرف نفت کوره در بخش کشاورزی

حجم مصرف نفت کوره در بخش کشاورزی

حجم مصرف نفت کوره در بخش کشاورزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 اسفند 1398

آمار فوق حجم مصرف نفت کوره در بخش کشاورزی را در بازه سال های 1374 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.