میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک های تجاری

میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک های تجاری

بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک های تجاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک های تجاری در بازه سال های 1376 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار دربرگیرنده تسهيلات اعطايی (شامل تبصره‌ای و غيرتبصره‌ای)، مطالبات سررسيد گذشته و معوق، بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی، بدهکاران بابت ضمانت نامه‌های پرداخت شده و بدهي مشتريان بابت مابه التفاوت نرخ ارز می باشد.
2) قابل ذکر است تسهيلات اعطايی، شامل سود و درآمد سال های آتی می شود.