حجم مصرف نفت کوره در بخش عمومی

حجم مصرف نفت کوره در بخش عمومی

حجم مصرف نفت کوره در بخش عمومی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 اسفند 1398

آمار فوق حجم مصرف نفت کوره در بخش عمومی را در بازه سال های 1375 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.