میزان بدهی دولت به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

میزان بدهی دولت به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

بدهی دولت به بانک های غیردولتی و موسسات

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق میزان بدهی دولت به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در بازه سال های 1378 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار دربرگیرنده مطالبات از دولت و اوراق مشارکت دولتی مي باشد.
2) به دلیل تفکيک نبودن اوراق مشارکت بخش دولتي و بانک مرکزي، اوراق مشارکت بانک مرکزي نيز در اين بخش طبقه‌ بندي شده است.