ارزش دارایی های خارجی بانک ها

ارزش دارایی های خارجی بانک ها

دارایی های خارجی بانک ها

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 1 بهمن 1398

آمار فوق ارزش دارایی های خارجی بانک ها در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار دربرگیرنده طلا، وام و اعتبار پرداختی (ارزی)، تسهيلات اعطايی کوتاه مدت و بلندمدت (ارزی)، سهام و اوراق بهادار (ارزی)، بدهکاران موقت (ارزی) ، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده (ارزی)، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار (ارزی) و مطالبات معوق و سر رسيد گذشته (ارزی) می باشد.