میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی

دارایی های خارجی بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در بازه سال های 1352 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمارشامل طلا، طلا نزد صندوق بين‌المللی پول، ارز، ارزهاي تهاتری، سهمیه و سهام در موسسات بين‌المللی و حق برداشت مخصوص می باشد. .