حجم مصرف نفت کوره در بخش خانگی

حجم مصرف نفت کوره در بخش خانگی

حجم مصرف نفت کوره در بخش خانگی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 اسفند 1398

آمار فوق حجم مصرف نفت کوره در بخش خانگی را در سال های 1381 و 1387 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.