شاخص روزانه کل بورس

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 18 فروردین 1399

آمار فوق شاخص کل بورس را به صورت روزانه و در طی یک ماه اخیر نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شركت مديريت فناوری بورس تهران می باشد.
این آمار به صورت روزانه رأس ساعت 12:30 بروزرسانی می گردد.

گزارشات آماری مرتبط