شاخص روزانه کل بورس

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
بروزرسانی: 1400/03/22
توضیحات

آمار فوق شاخص کل بورس را به صورت روزانه و در طی یک ماه اخیر نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شركت مديريت فناوری بورس تهران می باشد.
این آمار به صورت روزانه رأس ساعت 15 بروزرسانی می گردد.