حجم معاملات مسکن تهران

حجم معاملات مسکن تهران

حجم معاملات مسکن تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 11 تیر 1399

آمار فوق حجم معاملات مسکن تهران را در بازه زمانی نیم سال اول 1396 تا نیم سال دوم 1398 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
این آمار هر 6 ماه و پس از انتشار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بروزرسانی می گردد.