سهم واردات میزان کالای حمل شده از مرز پرویزخان

سهم واردات میزان کالای حمل شده از مرز پرویزخان

سهم واردات میزان کالای حمل شده از مرز پرویزخان

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 10 تیر 1399

آمار فوق سهم واردات میزان کالای حمل شده از مرز پرویزخان در بازه سال‌های 1388 تا 1392 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده  وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) مقادیر سال های 1386 و 1387 و بازه سال های 1393 تا 1397 صفر می باشد.