قیمت سالانه نیم سکه بهار آزادی

قیمت سالانه نیم سکه بهار آزادی

قیمت نیم سکه بهار آزادی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق قیمت سالانه نیم سکه بهار آزادی در بازه سال های 1377 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توضیحات:

1) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.