قیمت سالانه سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت سالانه سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق قیمت سالانه تمام سکه بهار آزادی طرح جدید در بازه سال های 1374 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توضیحات:

1) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.