نرخ بازار غیررسمی یورو

نرخ بازار غیررسمی یورو

نرخ بازار غیررسمی یورو

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق نرخ برابری یورو با ریال در بازار غیر رسمی ارز در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توضیحات:

1) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.

گزارشات آماری مرتبط