نرخ تورم سالانه

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 23 بهمن 1398

 منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزارشات آماری مرتبط