نرخ تورم سالانه

نرخ تورم سالانه

نرخ تورم سالانه

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 10 تیر 1399

آمار فوق نرخ تورم سالانه را در بازه سال های 1315 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

گزارشات آماری مرتبط