نرخ رسمی یورو

نرخ رسمی یورو

نرخ رسمی یورو

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق نرخ برابری رسمی یورو در بازه سال های 1378 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مطابق نرخ برابری رسمی یورو که بانک مرکزی بر مبنای آن درآمدها ارزی دولت و حساب های ارزی خود به یورو را تسعیر می کند، می باشد.

2) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.

گزارشات آماری مرتبط