نرخ بازار غیررسمی دلار آمریکا

نرخ بازار غیررسمی دلار آمریکا

نرخ بازار غیررسمی دلار آمریکا

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق نرخ بازار غیررسمی (آزاد) دلار آمریکا در بازه سال های 1338 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.

گزارشات آماری مرتبط