نرخ رسمی دلار آمریکا

نرخ رسمی دلار آمریکا

نرخ رسمی دلار آمریکا

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 دی 1398

آمار فوق نرخ رسمی دلار آمریکا در بازه سال های 1338 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مطابق نرخ رسمی دلار که بانک مرکزی بر اساس آن درآمدهای ارزی دولت و حساب های دلاری خود را تسعیر می کند، می باشد.

2) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.

گزارشات آماری مرتبط