حجم مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل

حجم مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل

حجم مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 اسفند 1398

آمار فوق حجم مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.