درصد تغییرات مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری (سالانه)

درصد تغییرات مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری (سالانه)

درصد تغییرات مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1400/01/30
توضیحات

آمار فوق درصد تغییرات مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.