حجم فروش غیر سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران (سالانه)

حجم فروش غیر سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران (سالانه)

حجم فروش غیر سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون برگه
بروزرسانی: 1400/01/30
توضیحات

آمار فوق حجم فروش غیر‌سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران را در بازه سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان فرابورس ایران مي باشد.