ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار

ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار را در بازه سال های 1384 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار شامل مواردي ا‌ز خريد سهام می باشد که کمتر از 10 درصد حق رای یا مالکیت را براي سرمايه‌گذاران در بر می گیرد.
2) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.