به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

تعداد دوربین های کنترل سرعت در جاده های کشور

تعداد دوربین های کنترل سرعت در جاده های کشور

تعداد دوربین های کنترل سرعت در جاده های کشور

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 4 اسفند 1398

آمار فوق تعداد دوربین های کنترل سرعت در جاده های کشور در بازه سال‌های 1385 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) اطلاعات آماری مربوط به سال 1393 در دسترس نمی‌باشد.