به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

تعداد دوربین های نظارت تصویری در جاده های کشور

تعداد دوربین های نظارت تصویری در جاده های کشور

تعداد دوربین های نظارت تصویری در جاده های کشور

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 4 اسفند 1398

آمار فوق تعداد دوربین های نظارت تصویری در جاده های کشور در بازه سال‌های 1387 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.