به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

پل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

پل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

پل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار دستگاه
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 6 خرداد 1399

آمار فوق پل های درحال بهره برداری در جاده های کشور در بازه سال‌های 1385 تا 1396 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط