به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

تعداد تونل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

تعداد تونل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

تعداد تونل های درحال بهره برداری در جاده های کشور

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: تونل
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 30 اردیبهشت 1399

آمار فوق تعداد تونل های درحال بهره برداری در جاده های کشور در بازه سال‌های 1385 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.