حجم کل مصرف نفت گاز

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق حجم کل مصرف نفت گاز در بخش های مختلف را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

توضیحات:
1) این آمار شامل مصارف مورد نیاز پالایشگاه ها نمی باشد.