به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر در سطح کشور (VMS)

تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر در سطح کشور (VMS)

تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر در سطح کشور (VMS)

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 6 خرداد 1399

آمار فوق تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر در سطح کشور (VMS)در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط