به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

تعداد دستگاه های تردد شمار برخط در سطح کشور

تعداد دستگاه های تردد شمار برخط در سطح کشور

تعداد دستگاه های تردد شمار برخط در سطح کشور

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: دستگاه
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 6 خرداد 1399

آمار فوق تعداد دستگاه های تردد شمار برخط در سطح کشور در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط