به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

میزان نصب علائم اخطاری، مسیرنما و غیره در محورهای شریانی کشور

میزان نصب علائم اخطاری، مسیرنما و غیره در محورهای شریانی کشور

میزان نصب علائم اخطاری، مسیرنما و غیره در محورهای شریانی کشور

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزارعدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 6 خرداد 1399

آمار فوق میزان نصب علائم اخطاری، مسیرنما و غیره در محورهای شریانی کشور در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط