به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

طول بهسازی و روکش آسفالت های راه های اصلی و شریانی کشور

طول بهسازی و روکش آسفالت های راه های اصلی و شریانی کشور

طول بهسازی و روکش آسفالت های راه های اصلی و شریانی کشور

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 6 خرداد 1399

آمار فوق طول بهسازی و روکش آسفالت های راه های اصلی و شریانی کشور در بازه سال‌های 1388 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

گزارشات آماری مرتبط