به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

طول راه های اصلی احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

طول راه های اصلی احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

طول راه های اصلی احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور

قیمت از ۵,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: کیلومتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 6 خرداد 1399

آمار فوق طول راه های اصلی احداث شده توسط شرکت ساخت و توسعه در کشور در بازه سال‌های 1387 تا 1397 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.